Τρίτη 4 Μαρτίου 2014

Elias Canetti – Heiner Goebbels – Eraritjaritjaka

Elias Canetti – Heiner Goebbels – Eraritjaritjaka


Με αποσπάσματα από τα έργα του νομπελίστα συγγραφέα Elias Canetti, με συνοδευτική μουσική καθώς και με κινηματογραφικά στοιχεία σκηνοθέτησε ο γερμανός σκηνοθέτης Heiner Goebbels το έργο Eraritjaritjaka (όρος από τους ιθαγενείς της Αυστραλίας που σημαίνει νόστος για ό,τι χάθηκε ή ελεύθερα μουσείο των φράσεων).
Παρότι το έργο έχει μεταφραστεί από τα γερμανικά στα γαλλικά και προβάλλεται σε υπότιτλους που δεν παραμένουν αρκετά στην οθόνη, ο σκηνοθέτης καταφέρνει να ταξιδέψει το θεατή σε άλλες σφαίρες και σε άλλους χώρους και χρόνους.Εξήγηση για την αλλαγή της γλώσσας έδωσε ο σκηνοθέτης ότι του αρέσει η φωνή του γαλλόφωνου ηθοποιού και ότι δήθεν η γαλλική γλώσσα ταιριάζει μελωδικά καλύτερα στη μουσική από τη γερμανική.Δήμητρα Δανιά

Mit Auszügen aus Canetis deutschsprachigen Werken, mit viel Musik und einem kleinen Videoausschnitt präsentierte der deutsche Regisseur Heiner Goebbels das Werk Eraritjaritjaka in Athen. Das griechische Publikum, welches von der deutschen in die französische Sprache übersetzte Texte auf Französisch hörte, war wegen der sonst sehr gelungenen Kunst begeistert.Dimitra Dania