Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: σχέσεις συγγένειας;ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: σχέσεις συγγένειας;


Ο κάθε γερμανόφωνος Έλληνας μπορεί να συγκρίνει τις δύο γλώσσες και να αποδείξει με ευκολία ότι διαθέτουν μεγάλο αριθμό κοινών δομικών και μορφολογικών χαρακτηριστικών, δηλαδή ότι υφίσταται μία στενή σχέση συγγένειας ανάμεσα στα Γερμανικά και τα Αρχαία Ελληνικά.
Τα Αρχαία Ελληνικά έχουν επηρεάσει τη Γερμανική γλώσσα με ορολογία σε πολλές επιστήμες (Φιλοσοφία, Φυσική, Ιατρική, Φαρμακευτική κ.ά.), στο πολίτευμα της Δημοκρατίας, στη Θρησκεία και σε άλλους τομείς.
Επιπλέον μπορεί κάποιος που ξέρει Αρχαία Ελληνικά να βρει πολλές ομοιότητες με τη Γερμανική γλώσσα όπως στη βασική διάταξη των χρόνων των ρημάτων. Άλλοι παραλληλισμοί βρίσκονται στη χρήση των μετοχών, στα ρήματα με δοτική, στα ρήματα με γενική κλπ.
Εκτός του ότι και οι δύο γλώσσες διαθέτουν τρία άρθρα (αρσενικό, θηλυκό & ουδέτερο), δύο αριθμούς (ενικό & πληθυντικό), κλιτά μέρη (ουσιαστικά, επίθετα, ρήματα κλπ.) και όμοιους χρόνους, μοιάζουν επίσης στον τρόπο δόμησης των λέξεων.
Μερικά παραδείγματα:
Ελληνικά
Γερμανικά
αντί + κείμενο = αντικείμενο
gegen + stand = Gegenstand
υπό + στηρίζω = υποστηρίζω
unter + stützen = unterstützen
επί + βιώνω = επιβιώνω
über + leben = überleben
επί + οικοδομώ = εποικοδομώ
auf + bauen = aufbauen

Όποιος μαθαίνει Γερμανικά, σε προχωρημένο επίπεδο, μπορεί να βρει μεγάλο αριθμό λέξεων αυτού του τρόπου δόμησης.
Για όποιον ενδιαφέρεται για περισσότερες πληροφορίες:
Δήμητρα Δανιά (Φιλόλογος της Γερμανικής από το Πανεπιστήμιο του Αμβούργου), Σπάρτης 4 Πλατεία Αμερικής, τηλ. 2108663360 & 6973238240 ή www.dania.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: