Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2017

Μαθήματα Γερμανικών μέσω διαδικτύου

Μαθήματα Γερμανικών μέσω διαδικτύου
Αγαπητοί φίλοι,
πολλοί με ρωτούν, πώς γίνονται τα μαθήματα μέσω διαδικτύου.
Θα σας δώσω εδώ μερικές πληροφορίες σχετικά με το πώς εγώ διεξάγω το μάθημα στα Γερμανικά.
Θα αναφερθώ στις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται, θα απαριθμήσω τα υλικά που χρειάζονται και θα δώσω τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτής της μεθόδου.
Κατ’ αρχάς να εξηγήσω ότι αυτού του είδους η διδασκαλία δεν ενδείκνυται για όλους. Πρέπει να ταιριάζει στο χαρακτήρα του μαθητή, να θέλει να λάβει υπηρεσίες εξ αποστάσεως. Επίσης δεν ενδείκνυται για παιδιά. Είναι μόνο για ενήλικες. Πλέον αυτών δεν ενδείκνυται για όλους τους κλάδους, π.χ. για το μάθημα μουσικής, φυσικής, χημείας κλπ.
Για να μπορέσει ο δάσκαλος να παραδώσει μάθημα μέσω διαδικτύου, χρειάζεται (εκτός από τα κλασσικά υλικά όπως βιβλία, CD κ.ά.) να διαθέτει και κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά. Σε αυτά συγκαταλέγονται η καλή ανθρωπογνωσία, το έντονο ενδιαφέρον, το θάρρος για καινοτομίες και το ρίσκο για συνεργασία με αγνώστους.
Έγκειται στο δάσκαλο να μπορεί να εντοπίσει την αδυναμία του μαθητή – ακόμα και από απόσταση – και να βρει την κατάλληλη μέθοδο, ώστε να του λύσει την απορία. Μερικές φορές χρειάζεται η μαιευτική μέθοδος του Σωκράτη, ώστε ο δάσκαλος να φέρει το μαθητή σε τέτοιο σημείο, που θα κατανοήσει την ύλη μόνος του.
Μέχρι τώρα δίδαξα μέσω διαδικτύου με επιτυχία σε μαθητές σε νησιά, ακόμα και στο εξωτερικό, από τα πιο αρχάρια μέχρι και τα ανώτατα επίπεδα: C1 & C2.
Για τον καλύτερο έλεγχο του μαθήματος διατηρούνται αρχεία με όλες τις λεπτομέρειες. Επίσης το ίδιο το πρόγραμμα όπως skype, google talk κ.ά. κρατάει πληροφορίες που ανταλλάσσονται κατά τη διάρκεια του μαθήματος, όπως π.χ. αρχεία, links, σκαναρισμένες ασκήσεις, μηνύματα κλπ., τα οποία αν και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του διδάσκοντα, εκ των πραγμάτων γνωστοποιούνται ηλεκτρονικά.
Για να γίνεται καλό το μάθημα, θα πρέπει ο δάσκαλος να διορθώνει τα γραπτά του μαθητή.
Οι μαθητές σκανάρουν ή φωτογραφίζουν τις εργασίες τους και μου τις στέλνουν ηλεκτρονικά.
Στην οθόνη ο δάσκαλος έχει τη δυνατότητα να μεγενθύνει το κείμενο, οπότε φαίνεται με κάθε λεπτομέρεια το γραπτό του μαθητή.
Οφείλω να ομολογήσω όμως, ότι τα άτομα με τα οποία συνεργάστηκα έως τώρα, είχαν πολύ καλές γνώσεις πληροφορικής, οπότε το τεχνικό κομμάτι δεν αποτέλεσε πρόβλημα.
Μέσω των μαθητών μου εμπλουτίζω κι εγώ διαρκώς τις εμπειρίες μου.
Ο δάσκαλος πρέπει από τη χροιά της φωνής του μαθητή, την ταχύτητα διαβάσματος, τη στάση του σώματος, τις εκφράσεις του προσώπου κλπ. να καταλαβαίνει, αν ο μαθητής έχει κάποια απορία, ώστε να τον προλαβαίνει. Όταν ο μαθητής είναι μακριά και παρεμβάλλεται ένα ηλεκτρονικό μέσο, απαιτείται μεγαλύτερη προσοχή και επιμονή!
Όλα τα παραπάνω είναι θέμα επαγγελματισμού.
Για να μπορέσει να διεξαχθεί μάθημα μέσω διαδικτύου, χρήζουν περισσότεροι του ενός παράγοντες.
Πρέπει να έχεις (εξοπλισμό):
·         καλή, δηλαδή γρήγορη και δυνατή, σύνδεση στο διαδίκτυο
·         καλόν υπολογιστή
·         μικρόφωνο, ακουστικά, κάμερα
·         βιβλία
·         κινητό, tablet, laptop ή scanner
Πρέπει να διαθέτεις:
·         γνώσεις ως προς τη χρήση διαφόρων προγραμμάτων
·         άριστες γνώσεις στο αντικείμενό σου
·         καλή ανθρωπογνωσία
·         έντονο ενδιαφέρον, θάρρος, υπομονή, επιμονή κλπ.
Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της μεθόδου
Πλεονεκτήματα:
·       Μηδενίζεται η απόσταση, συνεπώς και ο χρόνος μετακίνησης
·       Υπάρχει ευελιξία και ανεξαρτησία τόπου ίσως και χρόνου (δηλαδή μπορείς οπουδήποτε να συνδεθείς στο διαδίκτυο και να διεξάγεις το μάθημα)
·       Ανεβάζει το κίνητρο, διότι παρέχει καινοτομία
·       Διαθέτει διαδραστικότητα (μαθητής και δάσκαλος ενεργοποιούνται και χρησιμοποιούν επί πλέον ύλη απ’ το διαδίκτυο)
·       Διευκολύνει την πρόσβαση σε γλωσσικό, πολιτιστικό και ιστορικό υλικό (προς καλύτερη  κατανόηση της διδακτέας ύλης)
·       προσαρμογή στην ταχύτητα μάθησης του μαθητή
·       Το πρόγραμμα κρατάει από μόνο του ιστορικό, ώστε να υπάρχει αυτόματος έλεγχος
Μειονεκτήματα:
·       Κόστος εξοπλισμού
·       Το μάθημα εξαρτάται από τις τεχνικές γνώσεις δασκάλου & μαθητή
·       Δεν ενδείκνυται για όλα τα μαθήματα
·       Χρειάζεται αυτοπειθαρχία
·       Λείπει ο κοινωνικός παράγοντας (η τάξη και η ζωντανή συνάντηση)
·       Μπορεί να παραμεληθούν διδακτικά κριτήρια λόγω της τεχνολογίας
·       Το αντικείμενο δεν έχει ακόμα εξερευνηθεί επιστημονικά από διδακτικής άποψης
Εφόσον δεν υπάρχει επιστημονική έρευνα και εξειδικευμένη μεθοδολογία διδασκαλίας επί του αντικειμένου, εγώ επαφίεμαι στις γνώσεις μου και στο μεράκι μου για τα Γερμανικά, στη μέχρι τώρα διδακτική πείρα μου, στην ανθρωπογνωσία που διαθέτω και στην πολυετή μελέτη μου σχετικά με τη μάθηση.
Τα μαθήματά μου μέσω διαδικτύου με το συγκεκριμένο τρόπο είναι αποτελεσματικά, πράγμα το οποίο αποδεικνύεται από τις επιτυχίες των διδασκομένων με αυτή τη μέθοδο.
Για περισσότερα: www.dania.gr ή απευθυνθείτε: Δήμητρα Δανιά, Σπάρτης 4, Πλ. Αμερικής,

τηλ. 2108663360 ή 6973238240, Mail: dimitradania@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: