Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011

Anmeldung zum KDS oder GDS Δήλωση για το Μικρό ή το Μεγάλο Δίπλωμα στα Γερμανικά

Αγαπητοί φίλοι!
Από Δευτέρα μεθαύριο, 19 Σεπτεμβρίου 2011, έως Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2011, μπορεί όποιος ξέρει καλά Γερμανικά να υποβάλλει αίτηση προκειμένου να συμμετέχει στις εξετάσεις για το Μικρό ή το Μεγάλο Δίπλωμα.
Οι τίτλοι αυτοί καταργούνται. Από το Μάιο του 2012 θα ονομάζονται πλέον για το Μικρό Δίπλωμα, επίπεδο C2 και για το Μεγάλο C2+.
Αλλάζει ωστόσο και ο τύπος των εξετάσεων.
Υπάρχουν ορισμένοι, οι οποίοι θα ενδιαφέρονταν να αποκτήσουν το Μικρό ή το Μεγάλο Δίπλωμα, αλλά ίσως να μην πρόσεξαν, πότε είναι οι προθεσμίες δήλωσης για εξετάσεις.
Σας παρακαλώ, διαδώστε αυτό το μήνυμα, διότι για τα πτυχία αυτά είναι όπως προανέφερα η τελευταία ευκαιρία.
Σας ευχαριστώ
Δήμητρα Δανιά
ΥΓ: Εξυπακούεται ότι μπορώ να βοηθήσω σε ύλη αν χρειαστεί, σε προφορικά κλπ.

Liebe Freunde,
von Montag, den 19. September 2011 bis Donnerstag, den 22. September 2011 kann man sich zum Kleinen bzw. zum Großen Deutschen Sprachdiplom melden (KDS/GDS).
Wenn Ihr Leute kennt, die gut Deutsch können und sich dafür interessieren, erinnert sie bitte daran, denn es ist jetzt ihre letzte Chance diese Diplome zu bekommen.
Ab Mai 2012 heißen sie dann anders (C2 und C2+).
Liebe Grüße
Dimitra Dania
PS: Wer Fragen hat, kann sich an mich wenden.

Δεν υπάρχουν σχόλια: