Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2011

Links vom Sprachlabor, Links απ' το εργαστήρι Γερμανικών

http://www.interdeutsch.de/Uebungen/artikel.htm
http://www.deutsch-lernen.com/anfaengerkurs/uebung1_1.php
http://www.iik.de/uebungen/uebungsseite/uebliches/perfekt_hilfsverben_1.htm
http://www.sint-lodewijkscollege.be/duits/2kapitel1/ostfriesland.htm για αρκετά προχωρημένους
http://www.sint-lodewijkscollege.be/duits/wordswap_losgehts/wortrix4LG1.htm άσκηση με άρθρα
http://www.mein-deutschbuch.de/lernen.php?menu_id=107#unregelm_verben
http://www.heilpaedagogik-info.de/kindergedichte-zungenbrecher/sprueche-deutsch-und-englisch-lustige-zungenbrecher/287-lustige-zungenbrecher-deutsch-sprueche.html Zungenbrecher = γλωσσοδέτες
http://de.pons.eu/dict/search/results/?q=%CE%B1%CE%AF%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1&l=deel σημαντικό: το λεξικό
http://www.youtube.com/watch?v=JN6OUYBVldc&feature=player_embedded τραγούδι http://www.magistrix.de/lyrics/LaFee/Wer-Bin-Ich-211316.html στίχοι

http://www.pi-schools.gr/lessons/english/pdf/cef_gr.pdf
Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τις Γλώσσες: περιγραφή των πτυχίων στις κάτωθι σελίδες: 28, 31, 32, 33, 34, 36, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 112, 113, ...
http://www.br-online.de/br-alpha/deutsch-klasse-sprachkurs-uebungen-praeposition-ID1227973475609.xml?_requestid=114535 μάθημα με Video

http://www.dsporto.de/ubungen/deklination02.htm
http://www.mein-deutschbuch.de/lernen.php?menu_id=65
http://www.udoklinger.de/Deutsch/Grammatik/Adjektiv.htm
κλίση επιθέτων, ασκήσεις & κείμενο

Δεν υπάρχουν σχόλια: